Værdier

Vores værdier peger ind i fremtiden

På daglig basis ønsker vi at levere den bedst mulige kvalitet inden for både rådgivning, håndværk og service.

Det sikrer vi ved at udvælge og ansætte de rigtige medarbejdere, behandle dem med respekt, tilbyde dem en fornuftig løn og ordnede forhold med overenskomster. Sidst, men ikke mindst, sikrer vi medarbejderne udfordrende opgaver, og vi opfordrer altid vores folk til at efteruddanne sig.

Det skal også siges, at IMS VVS A/S arbejder mod social dumping.

Uddannelse – på skolebænken og i dagligdagen

Vi beskæftiger faglærte medarbejdere, der alle sammen løbende vedligeholder deres kompetencer og ekspertiser ved at dele deres viden med kollegaerne. Vi støtter desuden alle medarbejderes ønsker om at specialisere sig, da dette kommer både den enkelte medarbejder, kunderne og vores virksomhed til gode.

Hertil kommer, at vi har besluttet os for, at vi altid vil have 2-3 lærlinge ansat. Det er godt for branchen, sundt for svendene at give deres viden og håndelag videre og godt for de unge mennesker, der nyder godt af en voksen arbejdsplads med sunde værdier.

Kommunikation gør løsninger bedre

IMS VVS A/S er kendt for at kommunikere om løsningerne.  Men også for at handle og gå til kobberet mv., når snakken er overstået. Det sikrer de rigtige løsninger, som både vi, bygherren, rådgiverne, samarbejdspartnere og leverandører er godt tjent med. Samtidig ved vi, at evaluering, feedback og konstruktiv kritik, sammen med vores holdning til åbenhed og vidensdeling, er med til at sikre vores høje kvalitet.

Ansvarlighed over for mennesker, værdier og miljø

Vi er ansvarlige i forhold til både vores medarbejdere, vores samarbejdspartnere, vores kunder og miljøet. Vi passer på medarbejdernes sundhed og velfærd via fokus på arbejdsmiljøet, vi er ansvarlige over for vores samarbejdspartnere ved at sikre, at vi kan overholde vores aftaler, og vi passer på vores kunder ved at levere dem den højeste kvalitet i vores løsninger.
Endelig passer vi på miljøet ved både i rådgivningen, på arbejdspladserne og ikke mindst hos os selv konstant at have fokus på energioptimering og ressourcebesparelser.