Projekter

Smidige byggeforløb

Vi har igen og igen erfaret, at man ved at inddrage de forskellige faggrupper i en tæt dialog ofte skaber løsninger af højere kvalitet og tillige opnår et mere smidigt byggeforløb.

Dialog om projekter fremmer kvaliteten

Derfor gennemfører vi alle vores projekter i tæt dialog med de involverede parter. Dette gælder, hvad enten vi gennemfører et komplet energioptimeringsprojekt for vores erhvervskunder eller en kompliceret renovering af faldstammer eller badeværelser i en beboelsesejendom, hvor tidsfaktoren er særligt vigtig.

Vi lægger vægt på at deltage konstruktivt i alle opgavens faser lige fra planlægningen og frem til afleveringen til bygherren og den efterfølgende service. 

Fordelagtige driftskontrakter

IMS VVS A/S tilbyder også driftskontrakter, hvor vi udfører vedligeholdelse og service på tekniske anlæg og installationer som fx vandforsyning, afløb, varmeanlæg, kølesystemer og meget andet.

Mange af vores serviceopgaver udføres som faste aftaler eller i forbindelse med større projekter, hvor vi fungerer som totalleverandør af både planlægning, installation og ikke mindst den efterfølgende service på en teknisk installation.
Vi har bl.a. kontrakt med Københavns Lufthavn, hvor vi er ansvarlige for al service på VVS-anlæg samt ventilation, aircondition, opvarmning og afkøling. Se gerne case her.